Howtd (How to do)

New systems generate new problems !

We are happy to announce that the forum is available in English ! |HOWtd| We have a facebook page https://www.facebook.com/pcdoctorhowtodo like and share Smile |HOWtd| We are looking for Staff,more details in Forum Administration|HOWtd|Any problems contact staff_96@ymail.com |HOWtd|

Log in

I forgot my passwordTranslate

You are not connected. Please login or register

Ce inseamna IT/ What is IT

Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Ce inseamna IT/ What is IT on Tue Jul 31, 2012 12:20 am

Toddo


Admin
Spoiler #1 Romanian Language

Spoiler:
Tehnologia informației sau și Tehnologia informației și a comunicațiilor, abreviat TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor (calculatoarelor electronice).
Tehnologia informației găsește aplicare pe multiple domenii legate de date și informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și software, limbaje de programare, structuri de date și altele. Sunt considerate ca făcând parte din largul domeniu IT toate elementele care prelucrează, într-un fel sau altul, date, informații sau cunoștințe.

Ocupațiile specialiștilor din acest domeniu sunt foarte variate, de la instalarea de software aplicație și până la proiectarea unor rețele de calculatoare complexe și a bazelor de date de informații. Câteva sarcini tipice sunt: managementul datelor, construcția de hardware pentru calculatoare, proiectarea de software, administrarea unor întregi sisteme informaționale. În ultimii ani sfera de răspândire s-a lărgit mult, cuprinzând acum nu numai calculatoare și rețelele lor, dar și telefoane mobile celulare, intelifoane (smartphones), televizoare cuplabile la Internet, automatizarea automobilelor, aplicații militare și multe altele. De aceea, cererea de specialiști de vârf pe piața mâinii de lucru a domeniului este constant mare.

De aceea și instituțiile superioare de învățământ au introdus noi catedre, cursuri, profile și examene corespunzătoare, pentru a ține pasul cu aceste tendințe din cadrul IT, pe lângă domeniile Informatică și Sisteme informatice.

Spoiler #2 English Language

Spoiler:
Information technology or information and communication technology, abbreviated IT that ICT is the technology required for processing (acquisition, processing, storage, conversion and transmission) of information, particularly through the use of computers (electronic computers).
Information technology finds application in many areas related to data and information, such as processors, computers, hardware and software, programming languages​​, data structures and others. Are considered part of IT industry off all processing elements in one way or another, data, information or knowledge.

Occupations specialists in this field are varied, from installation and application software to designing complex computer networks and information databases. Some typical tasks are: data management, computer hardware design, software design, management of entire information systems. In recent years the scope of the spread widened more, now including not only computers and their networks, and cellular phones, intelifoane (smartphones), televisions connected to the Internet, automated vehicles, military applications and much more. Therefore, peak demand for specialists on the labor market area is consistently high.

Therefore higher education institutions have introduced new departments, courses, sections and corresponding exams to keep up with these trends in the IT, in addition to Computer and Information Systems areas.

View user profile http://howtd.wikiforum.net

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum